Biz Kimiz

Rollmech Automotive, yurt içi ve yurt dışı otomotiv sektörüne birinci derece, co-designer ve full system supplier olarak başarılı bir şekilde hizmet veren ve otomotiv sektöründe konusunda temel oyunculardan birisi olan genç, esnek ve dinamik bir firmadır.

Ekibimiz ve Çalışma Felsefemiz

Şirket değerlerimize uygun dürüst, güvenilir, insana saygılı, şeffaf, yapıcı, katılımcı, yenilikçi, açık fikirli  bir ekip ile çalışmak ve ekibimizin her üyesinin çalışırken içinde, keyif, mutluluk, huzur, başarı ve parçası olma duygularını hissedebilmesidir.

Politikamız

Tüm Paydaşlarımızla;

 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Taahhüdüne,
 • Tüm Yasal Yükümlülüklere ve Yönetmeliklere,
 • Ürün ve Proses Tasarım Yeteneğimizle, Sıfır iş Kazası, Sıfır Çevre Vakası ve Enerji Verimliliği ile İlgili Manifestolarımızı Destekleyecek Özel Çözümler Üretmek ve Sektörde Fark Yaratmaktır.
 • Kamuoyuna Deklare Ettiğimiz Manifestoda Tanımlı Politikalarımıza Uyarak,

Çevre, Sağlık, Güvenlik, Enerji verimliliği ve Sosyal Sorumluluk konularında sürekli iyileştirme hedefi ile sektörde ve ülkede öncü, yönlendirici bir model işletme olmak, bunun ötesinde her bir çalışanımızın bu politikaları yaygınlaştırmak ve etrafına bulaştırmak için bir aktivist olarak hareket etmesini sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız;
 • Rollmech’te ve 3. taraflarla yaptığı sözleşmelerde, tüm yasal yükümlülüklere uyulmasını sağlamak,
 • Varlıkların gizliliğini, bütünlüğünü ve yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği ihlallerini engelleyecek tüm alt yapı ve süreç çalışmalarını tamamlamak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri almak,
 • Sürekli iyileştirme mantığıyla riskleri ortadan kaldırmaktır.
Kalite Politikamız;
 • Tüm ürün süreç ve hizmetlerimizde en yüksek kalite standartlarına ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamak ve müşteri beklentilerini aşmak,
 • Çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak suretiyle, güvenli bir çalışma ortamı yaratarak iş sürekliliğini sağlamak,
 • Sürekli iyileşme mantığı ile gelişmek ve tedarikçilerimizi geliştirmek,
 • Tasarım yeteneğimizle müşterilerimize özel çözümler üretmek ve sektörde fark yaratmaktır.

Tüm Çalışanlar Adına

Genel Müdür

Rollmech

Manifesto

Sağlık ve Güvenlik

Tüm çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve geçerli iş güvenliği ve sağlığı standartlarının üzerinde sektörde bu konuda iyi uygulama örneği olarak benimsenecek seviyede çalışma ortamı sağlıyoruz.

Çevre

Çevremizi korumak,firmamız faaliyetlerinden kaynaklanacak çevre kirliliğini önlemek yada azaltmak, atıklarımızı minimize etmek ve sürekli İyileşme ve eğitim  çalışmaları ile çevre ile ilgili bilinçlendirme, koruma, geliştirme çalışmalarını sürdürmek, tüm çalışanlarımız ile dünyadaki çevre ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak için benimsediğimiz, öncelikli sorumluluğumuzdur.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerine ilişkin yasalara uyuyoruz.

Ücretler

Çalışanlarımızın ücret ve sosyal haklarını belirlerken, refah ve mutluluklarını sağlayacak koşulların oluşmasına öncelik veriyor, piyasa koşullarını göz önüne alıyor, çalışma yasaları ve toplu iş sözleşmesi şartlarına uygun koşullar sağlıyoruz.

Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi İmzalama Özgürlüğü

Çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi imzalama hakkını onaylıyor ve saygı duyuyoruz. Seçilen temsilcileri ile yapıcı işbirliği içinde oluyoruz.

Çocuk İşçiler

Resmi kurumlar tarafından onaylanan eğitim ve çıraklık programları haricinde, 16 yaşından küçük işçileri çalıştırmıyor, kesinlikle çocuk işçi istihdam etmiyor, geçici faaliyet amaçlı sahamıza giren iş ortaklarımızın da ilgili kurala uymalarını sağlıyoruz.

Zorla İşçi Çalıştırma

Zorla işçi çalıştırmıyoruz. Fiziksel şiddet yada eziyete dayalı disiplin önlemlerine kesinlikle  izin vermiyoruz.

Taciz ve Ayrımcılık

Çalışanlarımız arasında ırk, dil, din, renk, inanç, cinsiyet, yaş, etnik yada ulusal köken gibi konularda ayrımcılığa kesinlikle izin vermiyoruz.

Sertifikalarımız